"publish over several books" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj ponad kilkoma książkami
  1. publish czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    He published over 150 research articles and 5 books during his life.

    Podobne kolokacje: