"love one's books" — Słownik kolokacji angielskich

love one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: love books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miłość czyjś książki
  1. love czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And how interesting to see so many people who still love books.

    Podobne kolokacje: