"book is praised" — Słownik kolokacji angielskich

book is praised kolokacja
Popularniejsza odmiana: praise the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest pochwalona
  1. praise czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a work of fiction, the book has been praised.

    Podobne kolokacje: