"include one's book" — Słownik kolokacji angielskich

include one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: include books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmować czyjś książka
  1. include czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her personal interests include music, books, computer and all sports.

    Podobne kolokacje: