ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"book is based" — Słownik kolokacji angielskich

book is based kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest oparta
  1. base czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These books were often based on the stories he had told to children over many years.

    Podobne kolokacje: