"know for one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć dla czyjś książka
  1. know czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is best known for his three books on China.

    Podobne kolokacje: