ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"write to one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać aby czyjś książka
  1. write czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    "This isn't an impartial piece of reporting," he writes in a preface to his book.

    Podobne kolokacje: