"produce a book" — Słownik kolokacji angielskich

produce a book kolokacja
Popularniejsza odmiana: produce books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj książkę
  1. produce czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the next night she produced a book, and had me read it.

    Podobne kolokacje: