"book filled" — Słownik kolokacji angielskich

book filled kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is filled
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka napełniła się
  1. fill czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And the following books are filled with information you don't need.

    Podobne kolokacje: