"book is filled" — Słownik kolokacji angielskich

book is filled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest napełnić się
  1. fill czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And the following books are filled with information you don't need.

    Podobne kolokacje: