"bind books" — Słownik kolokacji angielskich

bind books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki zmory
  1. bind czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On March 4 the group is expected to bind books.

    Podobne kolokacje: