"bind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bind czasownik

bind + rzeczownik
Kolokacji: 31
bind foot • bind one's hands • bind Volumes Resources • bind one's wrists • bind one's arms • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
2. bind one's hands = zmora czyjś ręce bind one's hands
3. bind Volumes Resources = zmora Pojemności Zasoby bind Volumes Resources
4. bind one's wrists = zmora czyjś nadgarstki bind one's wrists
5. bind one's arms = zmora czyjś ramiona bind one's arms
6. bind one's wounds = zmora czyjś rany bind one's wounds
czasownik + bind
Kolokacji: 7
use to bind • shown to bind • consider bound • help bind • finish binding • ...
bind + przyimek
Kolokacji: 37
bind up • bound by • bind behind • bind for • bind to • ...
bind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 53
bound together • tightly bound • legally bind • inextricably bound • closely bound • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.