"review books" — Słownik kolokacji angielskich

review books kolokacja
Popularniejsza odmiana: review the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki przeglądu
  1. review czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    The reason I didn't review the book is that it perhaps would have taken me three weeks.

    Podobne kolokacje: