"book found" — Słownik kolokacji angielskich

book found kolokacja
Popularniejsza odmiana: find a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka znalazła
  1. find czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I tried to find a book to help me out.

    Podobne kolokacje: