"document in a book" — Słownik kolokacji angielskich

document in a book kolokacja
Popularniejsza odmiana: document in one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokument w książce
  1. document czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The family history is documented in a book called Celebrazione!

    Podobne kolokacje: