"appear in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: appear in books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się w czyjś książka
  1. appear czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His work appears in several books designed for such students.

    Podobne kolokacje: