"sell one's books" — Słownik kolokacji angielskich

sell one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawać czyjś książki
  1. sell czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over 3 million of the books have been sold in total.

    Podobne kolokacje: