BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"sell one's books" — Słownik kolokacji angielskich

sell one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawać czyjś książki
  1. sell czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But then, of course, he had never sold many books in the old days either.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo