"Book edited" — Słownik kolokacji angielskich

Book edited kolokacja
Popularniejsza odmiana: book edited
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka zredagowała
  1. edit czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's as though the book was not edited at all.

    Podobne kolokacje: