"chronicle in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kronika w czyjś książka
  1. chronicle czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Hurston later chronicled these experiences in her book Mules and Men.

    Podobne kolokacje: