"promote books" — Słownik kolokacji angielskich

promote books kolokacja
Popularniejsza odmiana: promote one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promuj książki
  1. promote czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She will only go so far to promote her book.

    Podobne kolokacje: