"burn books" — Słownik kolokacji angielskich

burn books kolokacja
Popularniejsza odmiana: burn one's books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spal książki
  1. burn czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He should have been the one getting ready to burn books, then.

    Podobne kolokacje: