"recommend books" — Słownik kolokacji angielskich

recommend books kolokacja
Popularniejsza odmiana: recommend the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć książki
  1. recommend czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He continued to recommend the book for most of his life.

    Podobne kolokacje: