ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"win for one's book" — Słownik kolokacji angielskich

win for one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać dla czyjś książka
  1. win czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    He won the Levstik Award in 1981 for his book Ringo Star.

    Podobne kolokacje: