"research books" — Słownik kolokacji angielskich

research books kolokacja
Popularniejsza odmiana: research a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki badawcze
  1. research czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He used the money for foreign travel to research his book.

    Podobne kolokacje: