"describe in the book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: describe in one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisz w książce
  1. describe czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The office said there were no records of a case like the one described in the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo