"describe in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisywać w czyjś książka
  1. describe czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The office said there were no records of a case like the one described in the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo