"publish one's books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: book is published
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawać czyjś książki
  1. publish czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    The book is published at the end of the year.

    Podobne kolokacje: