"collect in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: collect in several books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbierać w czyjś książka
  1. collect czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His works were collected in more than 15 books.

    Podobne kolokacje: