"collect in several books" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbierz w kilku książkach
  1. collect czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His works were collected in more than 15 books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo