"close one's books" — Słownik kolokacji angielskich

close one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: close the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blisko czyjś książki
  1. close czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is the place to close the book and go to bed.

    Podobne kolokacje: