MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"research a book" — Słownik kolokacji angielskich

research a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badania książka
  1. research czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He used the money for foreign travel to research his book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo