"note in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

note in one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): notatka w czyjś książka
  1. note czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Susan nodded, but she had already noted Addison's name in her book.

    Podobne kolokacje: