"book is dedicated" — Słownik kolokacji angielskich

book is dedicated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest zadedykowana
  1. dedicate czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This book, however, is not dedicated to one individual but to a group of men.

    Podobne kolokacje: