"mention in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: mention in the Domesday Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzmianka w czyjś książka
  1. mention czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This study clearly points out the causes of the difficulties I mention in my book.

    Podobne kolokacje: