"mention in the Domesday Book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspominać w Domesday Książka
  1. mention czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    This study clearly points out the causes of the difficulties I mention in my book.

    Podobne kolokacje:

podobne do "mention in the Domesday Book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mention in the Domesday Book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
Domesday Book = Księga Sądu Ostatecznego (rejestr gruntowy sporządzony na żądanie Wilhelma Zdobywcy)

podobne do "mention in the Domesday Book" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mention in the Domesday Book" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik