"book chosen" — Słownik kolokacji angielskich

book chosen kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is chosen
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wybrany
  1. choose czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Americans can use public libraries to choose books with no economic risk.

    Podobne kolokacje: