"book is chosen" — Słownik kolokacji angielskich

book is chosen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest wybrana
  1. choose czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Americans can use public libraries to choose books with no economic risk.

    Podobne kolokacje: