ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"sign one's book" — Słownik kolokacji angielskich

sign one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: sign books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znak czyjś książka
  1. sign czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I refused to sign his book until he would tell me one person.

    Podobne kolokacje: