"know for one's books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: know for one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć dla czyjś książki
  1. know czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    He is best known for his three books on China.

    Podobne kolokacje: