"research one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: research a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badania czyjś książka
  1. research czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He used the money for foreign travel to research his book.

    Podobne kolokacje: