"book is named" — Słownik kolokacji angielskich

book is named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest nazwana
  1. name czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Seventeen books were named in 1958, including only two from the 1950s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo