"book bound" — Słownik kolokacji angielskich

book bound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka związała
  1. bind czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    On March 4 the group is expected to bind books.

    Podobne kolokacje:

podobne do "book bound" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "book bound" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik