"produce several books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: produce books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj kilka książek
  1. produce czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Getting the books produced in the first place had not been easy.

    Podobne kolokacje: