ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"present in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny w czyjś książka
  1. present czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The new system is presented in their book with William Nordhaus, published in 2006.

    Podobne kolokacje: