"book based" — Słownik kolokacji angielskich

book based kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is based
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka oparła
  1. base czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    These books were often based on the stories he had told to children over many years.

    Podobne kolokacje: