"appear in one's books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: appear in books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się w czyjś książki
  1. appear czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His work appears in several books designed for such students.

    Podobne kolokacje: