"read books" — Słownik kolokacji angielskich

read books kolokacja
Popularniejsza odmiana: read a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytane książki
  1. read czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And some books may even be read on your computer.

    Podobne kolokacje: