"examine one's books" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badać czyjś książki
  1. examine czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Until l987, it had no single auditor examining its books worldwide.

    Podobne kolokacje: