"book is set" — Słownik kolokacji angielskich

book is set kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest złożona
  1. set czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book is very well set out and easy to read.

    Podobne kolokacje:

podobne do "book is set" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "book is set" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik