"book released" — Słownik kolokacji angielskich

book released kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zwolniła
  1. release czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A children's book based on the series was also released in 1983.

    Podobne kolokacje: